Khu đô thị đại học Vân Canh, Hà Tây

Van Canh Urban university Center, Ha Noi

Van Canh Urban university Center, Ha Noi